خدمت بی منت اصناف و بازاریان همدان

خدمت بی منت اصناف و بازاریان همدان

اینها خاطرات من از اولین اردوی جهادی است. تنها هدفم از این حضور، خدمت به همنوعانم بود و اینکه این هدف چه لحظاتی را برایم به ارمغان آورد، خدا داند و بس… خدمت به کسانی که دسترسی کمتری به خدمات، نسبت به ما شهرنشینان دارند. از قبل به همت هیات رییسه اتاق اصناف مرکز استان …

خدمت بی منت اصناف و بازاریان همدان ادامه »