اتاق اصناف مرکز استان همدان

اتاق اصناف مرکز استان همدان، به عنوان یک نهاد محلی، به منظور شناسایی چالش‌ها، موانع توسعه و ارتقاء فعالیت‌های صنفی استان همدان تأسیس شده است. این اتاق، به منظور رفع مشکلات و تسهیل همکاری‌ها، نقش مهمی در ایجاد اتحادیه‌های مختلف دارد. اصلی‌ترین هدف این نهاد، ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها و ارائه راهنمایی به صنوف مختلف است. همچنین، اتاق اصناف همدان مسئول ارائه نظر درباره ضوابط داخلی اتحادیه‌های مختلف است که مورد نیاز برای صدور پروانه کسب هستند. این نهاد نیز به کمک کمیسیون نظارت و پایش، فرآیند اجرای اقدامات اتحادیه‌ها را از نظر تطبیق با مقررات و آئین‌نامه‌ها نظارت می‌کند.

مقر این اتاق در منطقه‌ای استراتژیک قرار دارد. واقعیت اداره اتاق اصناف همدان در کنار آرامگاه بوعلی و در کوچه زبیده خاتون قرار دارد. این موقعیت مکانی، به نمایندگی از ارتباط نزدیک این اتاق با تاریخ و فرهنگ منطقه اشاره دارد. با فعالیت در محیطی با تاریخچه‌ی بزرگ، اتاق اصناف همدان به عنوان یکی از یازده سازمان مستقر در این منطقه، به تدریج به نهادی برجسته و مورد اعتماد در حوزه تجارت و صنعت تبدیل شده است.

پیمایش به بالا