ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

مقاله ها

باسمه تعالی

انتخابات اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان در مورخ 99/4/2 روز 2شنبه با حضور196  نفراعضای صنف لوازم بهداشتی ساختمان واقع در سالن اجتماعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان برگزار گردید.

بعداز رای گیری از اعضای حاضرمنتخبین نسبت به کسب آرا ءکه 5نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و 2نفر اعضای علی البدل و 1نفر بازرس اصلی و 1نفر علی البدل به صورت ذیل می باشد:

ردیف

اسامی هیئت مدیره

آرا

1

 محمد سیمین پور 107 رای

2

محمد عبدا...زاده

88رای

3

مصطفی پور مجنون

74 رای

4

اکبر احمدی خرم

67 رای

5

مسعود متینی

55رای

6

حسن سمواتیان (علی البدل)

54رای

7

امیر عظیمی(علی البدل دوم)

39رای

     
     

ردیف

اسامی بازرسان

آرا

1

سعید ارژنگی

106 رای

2

 مجتبی آجودنیان(علی البدل)  39 رای