ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

مقاله ها

 

با احترام به پیوست تصویر نامه ی شماره ی620/1324/9036 مورخ 99/8/26دادگستری کل استان همدان در خصوص معرفی سامانه همیاب 24 ارسال می گردد ،

دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به واحد های صنفی از طریق درج در سایت ، شبکه های اجتماعی، سامانه پیام کوتاه و نصب در تابلو اعلانات اتحادیه صورت پذیرد.