ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1561
آئين نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1730
آیین نامه اجرایی انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3038
آیین نامه ساماندهی فعالیت و نظارت برفروشگاههای مجازی نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2271
آیین نامه اجرایی استفاده از صندوق مکانیزه فروش (P.O.S) و دستگاه توزين ديجيتالي نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2184
آیین نامه حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3099
آيين نامه اجرايي نحوه فعاليت و نظارت بر فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره يا زنجيره‌اي نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3246
آيين‌نامه صدور پروانه كسب موقت نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2305
آیین نامه اجرایی صدور پروانه توسط اتحاديه ها در شهرها نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2330